Priebeh zimnej údržby v Žiline budú môcť občania sledovať na webe

Zimná údržba v ŽilineZimná údržba v Žiline

Okrem 255 kilometrov cestných komunikácií bude mesto Žilina počas zimy udržiavať aj približne 160 kilometrov chodníkov. Práce spojené so zimnou údržbou by mali stáť približne 720-tisíc eur.

Cieľom zimnej údržby je zabezpečovanie zmierňovania vplyvov zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie stav ich povrchov s možnosťou bezpečnej premávky a chôdze pri zvýšenej opatrnosti s prihliadnutím na aktuálnu poveternostnú situáciu. V zmysle operačného plánu je zimná starostlivosť zabezpečená v období od 1. novembra 2021 do 31. marca 2022, no skutočný začiatok a trvanie určia poveternostné podmienky.

Údržbu bude zabezpečovať zmluvný partner mesta Žilinské komunikácie, a.s., no k dispozícii sú  aj ďalší externí dodávatelia či aktivační pracovníci. Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 22 kusov techniky, ktorá pozostáva z veľkých a malých sypačov s radlicami, traktorov, UNC nakladačov a v prípade potreby budú k dispozícii aj ďalšie mechanizmy. Nápomocné im budú ďalšie traktory na údržbu priľahlých mestských častí. Pri dočisťovaní pomôžu aj aktivační pracovníci mesta. Na žilinské cesty a chodníky je pripravených 500 (+ 900) ton chemického posypového materiálu a 650 ton inertného materiálu, ktoré sa budú v prípade potreby dopĺňať.

„Žiadam obyvateľov nášho mesta o toleranciu a trpezlivosť. Je samozrejmé, že zimné mechanizmy nemôžu byť v jednom čase všade, aj keď by sme veľmi chceli vyriešiť každý problém so snehom. Udržiavacie práce sa v zime uskutočňujú podľa dôležitosti ciest a chodníkov, pričom prednosť majú cesty a chodníky s najväčšou frekvenciou využívania,“ vysvetlil primátor mesta Peter Fiabáne.

Zimná údržba sa totiž uskutočňuje podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií podľa intenzity dopravy. Najprv sa udržiavajú komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu (190 km údržby), druhé v poradí sú cesty nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk (163,5 km údržby). Nakoniec sa udržujú vnútroblokové komunikácie priľahlých častí mesta a obcí, pričom z dôvodu operatívneho prístupu údržbových mechanizmov do vidieckych častí mesta je zabezpečená údržba vybraných častí vlastnou mechanizáciou občanov žijúcich v daných lokalitách tak, aby bol zabezpečený prístup čo najskôr (174 km údržby).

Práce na zimnej údržbe budú môcť obyvatelia Žiliny, podobne ako v minulom roku, sledovať na internetovej stránke mesta, kde je zverejnený aj operačný plán. V sekcii zimná údržba miestnych komunikácií pribudne denne aktualizovaný priebeh prác spolu s kontaktnými údajmi na dispečersko-spravodajskú službu.

Žilinská samospráva pred nadchádzajúcou zimou vyzýva vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. „Zvlášť v zimnom období je dôležité dbať na ustanovenie zákona o cestnej premávke týkajúce sa zastavenia a státia vozidiel. Šírka radlice mechanizmov na zimnú údržbu je 3,2 metra a previs pred vozidlom údržby je až 2 metre, čo značne sťažuje manévrovateľnosť pri prejazde ulicami a dochádza k zdržaniu či úplnému vynechaniu úseku. Aj na základe toho následne vznikajú pripomienky a sťažnosti, ktorým môžeme predchádzať,“ upozorňuje Radoslav Vozárik, vedúci oddelenia dopravy na Mestskom úrade v Žiline.