Prerušenie dodávky vody v Bytčici dňa 5. mája od 8.00 do 14.00 hod.

A glass of water macro shotA glass of water macro shot

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. informuje občanov, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dňa 5. mája 2021 prerušená dodávka vody v Bytčici na uliciach Tehelná a Banícka – od križovatky s ulicou A. Bielka po križovatku s ulicou Tehelná. Predpokladaný čas prerušenia dodávky vody bude od 8.00 do 14.00 hod., resp. do odstránenia poruchy.

Prosíme odberateľov, aby sa na uvedený deň a čas predzásobili pitnou vodou .  

Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakujú svojim odberateľom za pochopenie a ospravedlňujú sa za problémy spojené s prerušením dodávky vody.