Prerušenie distribúcie elektrickej energie – Vlčince, Staré mesto, Bánová, Rosinky, Trnové, Bytčica, Považský Chlmec

High voltage post or High voltage towerHigh voltage post or High voltage tower

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná oznamuje, že v nasledujúcich termínoch: 

 • 29. 4. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Bánovej (ulice Jabloňova, Nezvalova, Riečna –  konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 30. 4. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Bánovej (ulice Družstevná, K cintorínu –  konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 5. 5. 2021 od 8.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na sídlisku Vlčince (ulice Karpatská, Rosinská  – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 5. 5. 2021 od 8.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Rosinkách (ulica Rosinská  – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 5. 5. 2021 od 7.30 do 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Považskom Chlmci (ulice Alexyho, Bytčianska, Fialková, Gavlovičova, Hlavná cesta, Horská, Medzierka, Mýtna, Na Hôrke, Nižedvorská, Nová, Pod Laščeky, Pod Skalkou, Pomocná, Požiarnická, Pri Kysuci, Študentská, Vysoká, Závodská, Zúbekova – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 6. 5. 2021 od 6.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Trnovom (ulice Do Brezičia, Horná Trnovská, Hornádska, Magočovská, Na Bárek, Ovocinárska, Pod Grendel, Šenkárovská, Trnovská medzierka, Trnové  – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 7. 5. 2021 od 7.30 do 14.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na sídlisku Vlčince (ulica Obežná – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 10. 5. 2021 od 6.30 do 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Trnovom (ulice Hornádska, Magočovská, Ovocinárska, Pod Grendel, Šenárovská, Trnovská medzierka – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 11. 5. 2021 od 6.30 do 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Trnovom (ulice Hornádska, Magočovská, Ovocinárska, Pod Grendel, Šenárovská, Trnovská medzierka – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 12. 5. 2021 od 8.30 do 16.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na sídlisku Vlčince (ulica Karpatská – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 12. 5. 2021 od 8.30 do 16.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Rosinkách (ulica Rosinská – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 13. 5. 2021 od 7.30 do 17.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na sídlisku Hliny (ulica Kamenná – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 13. 5. 2021 od 7.30 do 17.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Bytčici (ulica Štrková – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 13. 5. 2021 od 7.30 do 16.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na sídlisku Hliny (ulica Kamenná – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).
 • 14. 5. 2021 od 7.30 do 16.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Starom meste (ulica Priemyselná – konkrétne popisné čísla domov a EIC kódy odberných miest sú v priloženom zozname).

Prerušenie distribúcie elektriny je z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V zmysle platnej legislatívy nevzniká odoberateľom nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Pre bližšie informácie kontaktujte priamo Stredoslovenskú distribučnú na telefónnej linke: 0800 159 000 alebo e-mailom: prevadzkovatel@ssd.sk.

Chcete vedieť o odstávke elektriny v predstihu? Registrujte sa a využite bezplatné oznámenia – Napriek tomu, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) informuje o plánovaných odstávkach elektrickej energie v predstihu, predsa sa môže stať, že oznam včas nezaregistrujete. Najjednoduchší spôsob, ako sa dozvedieť o plánovanej odstávke elektriny priamo a s dostatočným časom na prípravu, je bezplatná registrácia odberateľov na internetovej stránke SSD: www.ssd.sk v časti Webkontakty. Registrácia je jednoduchá, trvá iba chvíľu a okrem kontaktných údajov je k nej potrebný iba EIC kód odberného miesta. Nachádza sa na zmluve s dodávke elektriny, prípadne na faktúrach. SSD informuje o odstávke SMS správou alebo emailom priamo vás a s dostatočným predstihom tri týždne.

Rovnako v súkromných spoločnostiach je lepšie vedieť o odstávke elektriny vopred, ako zrazu prerušiť prácu na zvyšok zmeny. Služba ale funguje len v prípade plánovaných odstávok. Poruchy distribučnej siete, ktoré vznikajú napríklad vplyvom extrémneho počasia alebo rôznych kolízií, sa predvídať nedajú. Stránka www.ssd.sk ponúka aj aplikáciu Plánované odstávky. Vďaka nej si môžu odberatelia aj bez registrácie preveriť, kde všade sú aktuálne naplánované odstávky. V tomto prípade stačí zadať len názov mesta, obce alebo ulicu.