Prerušenie distribúcie elektrickej energie – Vlčince, Považský Chlmec, Žilinská Lehota, Mojšova Lúčka, Zástranie, Zádubnie

Ilustračná foto (17)Ilustračná foto (17)
  • 9. 2. 2021 od 7.30 do 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Zádubni.
  • 10. 2. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na sídlisku Vlčince (ulice Fatranská, Gerlachovská, Karpatská, Tatranská.
  • 11. 2. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na sídlisku Vlčince (ulice Fatranská, Gerlachovská, Tatranská, Trnavská, Vysokoškolákov.
  • 11. 2. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Žilinskej Lehote (POZOR! Ide o jedno odberné miesto s EIC kódom 24ZSS4548540000J).
  • 16. 2. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na sídlisku Vlčince (ulice Karpatská, Zvolenská).
  • 17. 2. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na sídlisku Vlčince (ulice Gemerská, Martinská).
  • 22. 2. 2021 od 7.30 do 13.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Mojšovej Lúčke (POZOR! Ide o jedno odberné miesto s EIC kódom 24ZSS7219062000B).
  • 24. 2. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Považskom Chlmci.
  • 26. 2. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v Zástraní (ulice Brodňanov dvor, Do toboliny, Družstevná, Hlavná cesta, Hore humnami, Jaššov dvor, Medzi plotmi, Na skotni, Pri zvonici, Stará cesta, Stará dedina, Športová, Jána Mičicu).

Prerušenie distribúcie elektriny je z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V zmysle platnej legislatívy nevzniká odoberateľom nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Pre bližšie informácie kontaktujte priamo Stredoslovenskú distribučnú na telefónnej linke: 0800 159 000 alebo e-mailom: prevadzkovatel@ssd.sk.