Prehľad najdôležitejších zmien od 8. 2. 2021

Ilustračná foto (18)Ilustračná foto (18)

Od 8. februára 2021 začína platiť COVID automat, okresy na Slovensku sú rozdelené podľa aktuálnej rizikovosti (4. stupne varovania).

Zamestnanci škôl a školských zariadení na území celej SR sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú musieť preukázať negatívnym (RT-PCR alebo antigénovým) testom na COVID-19, nie starším ako 7 dní.

Ostatným zamestnávateľom sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich priestorov. Výnimky, za akých môže ísť zamestnanec do práce sa delia podľa okresov/v akom stupni varovania sú (pozor, treba sa riadiť opatreniami platnými  „v najhoršom okrese“, ak ním čo i len prechádzate do práce):

  • od 10. feburára 2021 sa zamestnanci v okresoch stupňa varovania III a IV musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní,
  • od 15. feburára 2021 sa zamestnanci v okresoch stupňa varovania II musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 14 dní,
  • od 15. feburára 2021 sa zamestnanci v okresoch stupňa varovania musia vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 21 dní.

Cesta do zamestnania prostredníctvom MHD, regionálnym autobusom či vlakom je povolená len s negatívym testom na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 7 dní (neberie sa ohľad na okres či stupeň varovania).

Mení sa absolvovanie 10 dňovej izolácie po príchode na SR z rizikových krajín na 14 dňovú.

Mení sa deň, kedy má byť osoba po príchode z rizikových krajín testovaná RT-PCR testom a to z piateho dňa na ôsmy deň.

14 dňová izolácia platí aj v prípade úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou, aj keď je výsledok RT-PCR testu negatívny,

Otvoriť sa môžu aj záhradkárstva či opravovne šatstva.

Môžu sa realizovať športové podujatia, ktoré trvajú viac ako štyri dni (bez obecenstva), vstup do priestrov (ako plaváreň, hala a iné) je povolený len s negatívnym RT-PCR testom nie starší ako 24 hodín, pri výstupe len s negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom nie starší ako 12 hodín.

Ruší sa povinnosť preukázať sa testom na cestu do prírody v rámci okresu, avšak pobyt v prírode mimo okresu (nie v čiernej fáze) je povolený len s negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní.