Preferencie a potreba sociálnych služieb v Žiline - dotazník

Businessman examining papers at tableBusinessman examining papers at table

Mestský úrad v Žiline realizuje prípravnú fázu štvrtého Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina pre obdobie rokov 2024 – 2028. Pripravil preto dotazník, prostredníctvom ktorého získa potrebné informácie o preferenciách a potrebe sociálnych služieb na území mesta.

Dotazník je určený obyvateľom a obyvateľkám mesta Žilina, pričom informácie z neho budú zakomponované do prípravy strategického dokumentu, ktorý určuje rozvoj sociálnych služieb v Žiline.

Link na dotazník je k dispozícii TU. Občania majú možnosť vyplniť dotazník aj v tlačenej podobe a odovzdať ho na Mestskom úrade v Žiline – v klientskom centre na pracovisku Sociálna pomoc a bytová politika.

Dotazník je možné vyplniť do 10. septembra 2023. Ďakujeme za spoluprácu.