Prečo má zmysel triediť jedlé oleje a tuky?

Instagram post - 386 - oliv. olej - 13_09Instagram post - 386 - oliv. olej - 13_09
Čo sa stane, keď olej vylejeme do drezu alebo záchodu? Na to príde skôr alebo neskôr každý. Olej sa v odpadových rúrkach a sifóne postupne usadzuje, zráža sa a obaľuje steny rúrok. Obal sa neustále zväčšuje a nabaľuje ďalšiu mastnotu, zvyšky potravín a špinu, vodný kameň aj celé kolónie baktérií. Až kým jedného dňa nevyhnutne dôjde k úplnému upchatiu potrubia. Vy potom musíte odpad rozobrať a vyčistiť alebo použiť drastické chemické čističe.  Odpadová voda s vyliatym olejom navyše z vášho, aj mnohých ďalších domovov pokračuje ďalej, do verejnej kanalizačnej siete. A tu dochádza k rovnakému procesu usadzovania a upchávania – len v oveľa väčšom meradle. Liter k litru z tisícov domácností, to sú hektolitre olejov a tukov, ktoré sa pomaly usadzujú v kanalizáciách a každú chvíľu hrozí havária. Skúste si niekedy vyhľadať na internete a nájsť si, čo je to „tukovec“ a aké rozmery môže dosiahnuť. Na konci každej kanalizačnej siete je čistička odpadových vôd, či už tá domáca alebo veľká obecná. Aj tu dokáže mastnota poriadne škodiť. Blokuje prietok, zabraňuje účinnosti meracích prístrojov a v nádržiach vytvára na hladine tvrdý povlak, pod ktorým čistiace baktérie a mikroorganizmy nemôžu dýchať a nedokážu správne likvidovať nečistoty. Dokonca aj vo vyčistenej vode, vypúšťanej z čističiek späť do riek, môžu zostávať malé guličky tuku, s ktorými si čističky neporadia. A keď olej vylejeme niekam von? Možno ste boli zvyknutí vyliať olej na kompost, na záhradu alebo niekam do lesa. Je predsa z prírody, ona si s ním zase poradí. Nie je to pravda. Bežne predávané oleje, najmä tie určené na tepelnú úpravu, bývajú rafinované, teda zbavené väčšiny prirodzených zložiek. A po použití už v olejoch vôbec nezostane veľa látok, o ktoré by príroda stála. Olej vyliaty kamkoľvek do pôdy preto nielenže nič nepohnojí, ale dokonca uškodí rastlinám a živočíchom. Ako všade inde aj tu olej všetko zašpiní, oblepí, obalí a nakoniec zadusí. Čo keď olej používame opakovane, takže už z neho skoro nič nezostane? Tak tento spôsob využitia oleja je priamo zdraviu nebezpečný. Olej ako taký samozrejme škodlivý nie je. Naopak, naše telo kvalitné tuky a mnohé v nich obsiahnuté látky potrebuje a prospievajú mu. Záleží však na tom, po akom oleji siahnete a hlavne ako s ním zaobchádzate. Pri vysokých teplotách, prepaľovaní a opakovanom používaní pri tepelnej úprave dochádza k zmenám pomerov zdravých tukov ak chemickej premene vnútorných štruktúr. Vznikajú tak zdraviu škodlivé látky, niektoré z nich sa menia na rakovinotvorné. Olej použitý pri tepelnej úprave jedla teda nikdy nepoužívajte znova a vytrieďte ho do toho správneho kontajnera.    A keď olej zlejeme, ale fľašu s ním vyhodíme do bežného odpadu? A nie je to škoda? Ak ste už olej doma vyseparovali, dajte mu šancu byť znova užitočný. Zatiaľ čo v bežnom odpade sa váš olej musí zložito likvidovať, triedenie ho dokáže vrátiť do hry. Po vyčistení a ďalšom spracovaní sa stane hodnotnou surovinou na výrobu moderných biopalív do lietadiel. Tým, že raz vypestovaný olej je použitý hneď dvakrát, šetríte pôdu, vodu, ovzdušie a ďalšie prírodné zdroje. Vedeli ste napríklad, že každý recyklovaný liter oleja usporí vyše 90 % emisií v porovnaní s klasickým fosílnym palivom?A zarobí na tom aj vaša obec či mesto. Skládkovanie komunálneho odpadu je najdrahší a najmenej ekologický spôsob „likvidácie“ odpadu. Odpad, vrátane oleja, sa pri ňom v lepšom prípade len rozloží, rozhodne však neurobí nič užitočné. Navyše sa rozkladá pomaly a prevádzka skládok a ich následná rekultivácia stojí ďalšie peniaze, a to nehovoríme o ekologických dopadoch. Je teda v záujme obcí či miest, aby recyklovali čo najväčšiu časť odpadov. Dúfame, že sa k recyklovaniu pridáte spolu s nami. Najbližší olejový kontajner projektu Triedim olej nájdete na web stránke TriedimOlej.sk – Ako správne triediť oleje v sekcii Mapa.