Prechod cez schodisko na Ulici Andreja Kmeťa je zakázaný

schody A. Kmetaschody A. Kmeta
Mestský úrad v Žiline upozorňuje obyvateľov, že schodisko na Ulici Andreja Kmeťa nie je skolaudované. Z tohto dôvodu nie je aktuálne ani udržiavané a prechod po ňom je zakázaný. Obchádzková trasa je dobre viditeľná a riadne označená z obidvoch strán zvislým dopravným značením.  Žiaľ, dopravné zábrany bývajú pravidelne posúvané a odstraňované ľuďmi, ktorí sa pokúšajú cez schodisko prejsť.  Žilinská samospráva preto vyzýva na rešpektovanie dočasných obchádzkových trás a za znížený komfort počas trvania rekonštrukcie sa občanom ospravedlňuje.