Pravidelné preskúšanie systému varovania obyvateľstva – piatok 10. marec 2023, 12.00 hod.

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina informuje verejnosť, že v piatok 10. marca 2023 o 12.00 hod. bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektromotorických sirén civilnej ochrany.

Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo v minulom roku od marca do novembra 2022 vykonávanie hlasitej skúšky sirén pozastavené a realizovali sa iba tiché skúšky na elektronických sirénach. Od januára 2023 sa preskúšanie sirén vracia do pôvodného režimu.

V roku 2023 sú naplánované 4 hlasité skúšky elektronických sirén (marec, jún, september a december) a 8 tichých (technických) skúšok elektronických sirén, a to každý druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hodine.