Práce na projekte modernizácie železníc za vyše 320 mil. eur sú v plnom prúde

ilustračná fotoilustračná foto

Približne 323,37 miliónov eur by mal stáť projekt dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina. Modernizáciu, ktorá je pracovne nazývaná „železničný uzol Žilina“, zabezpečuje Združenie Pod Dubňom na čele so spoločnosťou Strabag, s. r. o., Bratislava.

Stavebné práce pozostávajú z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty, zvýšenia stupňa technickej vybavenosti, zabudovania moderných a progresívnejších prvkov, čím dôjde ku skvalitneniu a zlepšeniu jej technických parametrov, bezpečnosti a ukazovateľov ako celku. Celá stavba má dĺžku zhruba 14 kilometrov v smere východ – západ a 2,3 kilometra v smere sever – juh. Napriek tomu, že cieľom modernizácie železničného uzla Žilina je rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, prinesie aj značné zlepšenie dopravnej situácie v celom území. Financovanie tohto rozsiahleho projektu sa uskutočňuje z dvoch eurofondových zdrojov, a to z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja CEF (Nástroj na prepájanie Európy, Connecting Europe Facility).

Od začiatku tohto roka je pre verejnosť k dispozícii webstránka o projekte – www.uzolzilina.sk, kde budú postupne pribúdať pravidelné a užitočné informácie o priebehu modernizácie železničného uzla Žilina. Okrem informácii o samotnom stavebnom projekte a jeho účastníkoch tu v prehľadnej forme nájdete pravidelne aktualizovanú fotogalériu zo staveniska, správy a aktuality z priebehu výstavby, informácie o dopravných obmedzeniach a tiež kontakt na zhotoviteľa – Združenie pod Dubňom.

Aktuálne dopravné obmedzenia v meste:

  • Ulica Ľavobrežná (cesta I/60) – vjazd a výjazd zo staveniska – do konca roka 2023

Na ceste I/60 (ulica Ľavobrežná) je v smere na Martin v mieste prídavného pruhu dočasným dopravným značením určený vjazd a výjazd vozidiel na stavenisko. Tento je obojsmerný a jednostranný – čo znamená pravé odbočenie zo smeru od Bratislavy (vjazd) a pravé odbočenie v smere na Terchovú (výjazd). Doprava verejnosti je vedená v dvoch jazdných priamych pruhoch.

  • Ulica Ľavobrežná – čiastočná uzávera chodníka – do 31. 8. 2022

Uzávera sa týka približne 570 metrov chodníka na Ľavobrežnej ulici. Dôvodom sú búracie práce a realizácia inžinierskych sietí v priestore predmetného chodníka. Obchádzková trasa je vedená po chodníkoch na uliciach Na Sihoti, Kysucká, Uhoľná a Na strelnici, a je vyznačená smerovými tabuľami.

  • Ulica Uhoľná – uzávera miestnej komunikácie – do konca roka 2023

Na časti ulice Uhoľná je obmedzená premávka v súvislosti s výstavbou oporného múru a podchodu pre peších pod traťou ŽSR. Obmedzenie vo forme uzávery miestnej komunikácie je na konci ulice Uhoľná. Vybudovaná je dočasná obchádzková trasa vo forme prepojenia ulíc Uhoľná a Na Strelnici, čím sa zabezpečí prístup k budove ŽSR ako jediného dotknutého objektu.