Práce na opravách komunikácie od Rondla po Závodie pokračujú aj počas tohto víkendu

Road construction.Road construction.

Mesto Žilina informuje občanov o plánovanej rekonštrukcii cesty III/2099 v úseku od 9,536 do 10,103 kilometra v Žiline od Rondla po Závodie (most cez Rajčianku).

Asfaltovanie komunikácie sa bude vykonávať počas tohto víkendu v termíne od 2. 10. do 3. 10. 2021 (asfaltovanie povrchu vozovky v nočných hodinách). Začiatok asfaltovania je plánovaný v sobotu 2. 10. 2021 približne od 17.30 hod.

Z dôvodu plynulého priebehu stavebných prác odporúčame vodičom, aby využili iné alternatívne trasy. Účastníkov cestnej premávky zároveň žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia v uvedenom cestnom úseku a za znížený komfort počas trvania prác sa ospravedlňujeme.