Pozývame vás na vernisáž výstavy Zásahy Žilina 2026

PozvánkaPozvánka
Mesto Žilina vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy návrhov pre zlepšenie verejného priestoru a kultúrnej infraštruktúry nášho mesta. Otvorenie výstavy sa uskutoční 2. júla o 18.00 hod. v priestoroch átria v pasáži na Hornom vale 67. Súčasťou bude aj krátka prezentácia návrhov niektorých tvorcov. Výstava bude k dispozícii do konca júla každý pracovný deň od 9.00 do 18.00 hod. Príďte sa pozrieť na návrhy plné pozitívnych impulzov na zlepšenie verejného priestoru mesta Žilina.   Výstava je výstupom z projektu Mestské zásahy, ktorý hľadá nefungujúce miesta vo verejnom priestore. Pomenúva ich nedostatky a objavuje ich nevyužitý potenciál, hľadá im kreatívne a pokiaľ možno cenovo dostupné riešenia. Projekt sa uskutočnil prostredníctvom online zberu návrhov, ku ktorým prispela laická aj odborná verejnosť, naši spoluobčania, ktorí najlepšie vnímajú potreby inovácií vo svojom okolí. Iniciatívou prispeli tiež študenti z Fakulty architektúry a designu STU v Bratislave, ktorí sa pod vedením Útvaru hlavného architekta mesta Žilina zúčastnili workshopu, zameraného na tvorbu návrhov na obnovenie trhoviska medzi ulicami J. M. Geromettu a Horný val. Výstavu organizuje mesto Žilina v rámci kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry Žilina-Beskydy 2026. Tvorcami projektu Mestské zásahy je Architektonické štúdio Atrium.