Pozývame vás na Primátorský punč

mulled wine in a cup on a wooden backgroundmulled wine in a cup on a wooden background
Aj v tomto roku bude súčasťou žilinských vianočných trhov Primátorský punč, z ktorého výťažok poputuje do Nadácie Mesta Žilina a Žilinskej komunitnej nadácie. Pozývame preto všetkých, ktorí budú mať cestu na Mariánske námestie, aby sa zastavili na Vianočných trhoch a špeciálne na Primátorskom punči. Voňavý punč za dobrovoľný príspevok Vám ponúkne primátor Žiliny Peter Fiabáne spolu so zamestnancami mestského úradu a žilinskými mestskými poslancami v stredu 21. decembra a vo štvrtok 22. decembra v čase od 17.00 do 21.00 hod. v stánku na Mariánskom námestí.