Pozvánka pre obyvateľov Hájika na prezentáciu k regulovanému parkovaniu

knižnica Hájikknižnica Hájik

Mesto Žilina pozýva obyvateľov sídliska Hájik na prezentáciu systému regulácie statickej dopravy v danej lokalite. Stretnutie sa uskutoční 16. mája 2024 o 16.30 hod. v priestoroch Základnej školy na Námestí mladosti 1 v Žiline. Vstup cez bočný vchod pri knižnici.