Pozvánka na vernisáž k výtvarnej súťaži Môj obľúbený strom

ilustračná foto - stromilustračná foto - strom

Útvar hlavného architekta v spolupráci s Mestom Žilina, Krajskou knižnicou v Žiline a Rosenfeldovým palácom pri príležitosti Dňa stromov tento rok pripravili viaceré výchovno-vzdelávacie aktivity. Počas celého leta prebiehala súťaž Môj obľúbený strom, do ktorej sa mohli deti od 0 do 15 rokov zapojiť do konca septembra. Všetky práce sú vystavené v knižnici do 18. 10. 2023 a následne ich budete môcť vidieť vo vestibule mestského úradu. Počas októbra pracovníci z Útvaru hlavného architekta a Mesta Žilina, oddelenia životného prostredia, v spolupráci so študentami a pedagógmi SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline navštevujú zapojené školy a pripravujú žiakom zábavno-edukačný program z oblasti významu drevín v urbanizovanom prostredí a zelene v školských areáloch.

Dňa 20.10.2023 sa uskutoční vernisáž k súťaži Môj obľúbený strom pri príležitosti Dňa stromov. Myšlienka jeho osláv vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta.  Presný dátum sa v každom štáte alebo regióne líši v závislosti na klimatických podmienkach vhodných k vysádzaniu stromov. V stredoeurópskych krajinách bol za dátum Dňa stromov ustanovený 20. október, kedy sa schádzajú členovia rôznych organizácií a jednotlivci, aby si pripomenuli  dôležitosť a význam stromov pre život, spoločne ich vysádzali a realizovali ďalšie zaujímavé aktivity a programy.

 

Vedeli ste, že:

  • v celosvetovom ekosystéme zohrávajú stromy veľmi dôležitú úlohu – od ich existencie je závislá prevažná väčšina všetkých foriem života;
  • Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe, rozloha lesov tvorí  až  41 % z jeho celkovej plochy;
  • každý zasadený strom je v priebehu svojho rastu schopný absorbovať až 2 tony CO2;
  • jedným z hlavných dôvodov ťažby stromov je výroba papiera;
  • na výrobu 1 tony obyčajného papieru je potrebe zhruba 17 dospelých stromov?