Pozvánka na stretnutie s občanmi k obnove Bulváru

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina pozýva občanov na stretnutie k vysvetleniu projektu rekonštrukcie Bulváru a k riešeniu verejného priestoru medzi ulicami Mostná a Fándlyho. Uskutoční sa v piatok 29. apríla o 17.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline.  V rámci stretnutia bude priestor na zodpovedanie všetkých otázok týkajúcich sa projektu.

Pozvánka_stretnutie Bulvár