Pozvánka na stretnutie k revitalizácii verejného priestoru na sídlisku Vlčince III

Výsadba stromov na sídlisku VlčinceVýsadba stromov na sídlisku Vlčince

Mesto Žilina a Útvar hlavného architekta mesta Žilina pozýva obyvateľov sídliska Vlčince III na stretnutie k revitalizácii verejného priestoru, ktoré sa uskutoční dňa 4. decembra 2023 o 17.00 hod. na ZŠ Martinská.