Pozvánka na diskusiu k revitalizácii verejného priestoru na sídlisku Vlčince III

Výsadba stromov na sídlisku VlčinceVýsadba stromov na sídlisku Vlčince

Mesto Žilina v spolupráci s Útvarom hlavného architekta Mesta Žilina pozýva obyvateľov Vlčiniec III na diskusiu k pripravovanej urbanistickej štúdii k revitalizácii verejného priestoru na sídlisku Vlčince III, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra 2023 o 17.00 hod. v priestoroch Základnej školy Martinská 20 v Žiline.

Tešíme sa na stretnutie.