Lokality pre jarný zber biologicky rozložiteľného odpadu od 26. 4. do 13. 5. 2024

Žilinská samospráva oznamuje, že v dňoch od 26. 4. do 27. 5. 2024 bude v Žiline prebiehať zber biologicky rozložiteľného odpadu. Občania môžu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odovzdať svoj odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a podobne.