Mesto Žilina sa postará o váš vianočný stromček

Odvoz-zivych-vianocnych-stromcekov_ilustrak-scaledOdvoz-zivych-vianocnych-stromcekov_ilustrak-scaled

Žilinská samospráva, rovnako ako po minulé roky, zabezpečuje zber vianočných stromčekov zo sídlisk a spred rodinných domov. Odvoz sa bude realizovať do pondelka, 8. januára.

Použitý vianočný stromček je potrebné zbaviť všetkých ozdôb a vyložiť na spoločné stanoviská zberných nádob na komunálny a triedený odpad. Odtiaľ ich odvezú pracovníci zberovej spoločnosti T+T. Odvoz bude prebiehať podľa harmonogramu čistenia stojísk do pondelka, 8. januára 2024. Radi by sme požiadali obyvateľov, aby stromčeky nevyhadzovali do smetných nádob, nekládli ich na chodník ani pred smetné nádoby, aby sa nesťažil prístup ku kontajnerom. Občania môžu tiež priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať do zberných dvorov na Jánošíkovej ulici a v Považskom Chlmci. Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Prosíme obyvateľov bývajúcich v blízkosti zberného dvora v Považskom Chlmci, aby využili neďaleký zberný dvor a nemuseli tak voziť odpad do centra mesta. V oboch lokalitách je možné odovzdať rovnaké druhy odpadov.

Odvoz komunálneho odpadu v meste sa realizuje na týždennej báze podľa harmonogramu zverejneného na webe mesta Žilina: https://zilina.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivotne-prostredie/komunalne-sluzby/