Peter Čerňan

Meno poslanca: Ing. Peter Čerňan
Volebný obvod Volebný obvod č. 5
E-mail: petercernan1979@gmail.com
Telefón: +421904 485 555
Klub: (Nezávislý kandidát)