Poškodené prístrešky na Rajeckej ceste majú vďaka oprave nový vzhľad

zastávkový prístrešok - Rajecká cestazastávkový prístrešok - Rajecká cesta
Nikomu nepatrili a boli v dezolátnom stave. Mesto Žilina prevzalo do vlastníctva a správy päť zanedbaných zastávkových prístreškov na Rajeckej ceste a pustilo sa do ich obnovy. Žilinskej radnici sa podarilo získať do vlastníctva prístrešky v lokalite – Rajecká ELV (smer Bytčica), Rajecká ELV (smer centrum), Rajecká mliekarne (smer Bytčica), Rajecká mliekarne (smer centrum) a Rajecká Stavomontáže (smer Bytčica). Dokopy päť zastávkových prístreškov svojím vzhľadom nespĺňalo požiadavky na bezpečnosť a komfort cestujúcich, ktorí čakajú na spoje mestskej hromadnej dopravy. Chýbalo opláštenie prístreškov, odlomené boli i časti dutinkového polykarbonátu a hrozilo poranenie. „Zastávkové prístrešky na Rajeckej ceste nemali žiadneho majiteľa. Potrebovali sme vyriešiť ich vlastnícky problém a vyčleniť v rozpočte financie na opravu. Následne sme sa mohli  pustiť do ich obnovy. Je skvelé, že sa nám rekonštrukcia podarila počas leta,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Technické služby mesta Žilina zrealizovali nové nátery konštrukcie prístreškov a nové opláštenie dutinkovým polykarbonátom. Oprava zastávok bola vyčíslená na spolu 3 720 eur. Mesto Žilina zároveň dokončuje aj tretiu etapu modernizácie zastávok mestskej hromadnej dopravy. V rámci nej bude obnovených dokopy 13 zastávok. Kompletne sa vymení podložie zastávkového zálivu a jeho výška sa prispôsobí tak, aby bola bezbariérová, zvýši sa kapacita a priepustnosť zálivov, čím sa skvalitní plynulosť cestnej premávky najmä počas dopravných špičiek. Súčasťou zastávok je automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš. Rekonštrukcia zastávok bude dokončená na prelome októbra a novembra. Na zastávkach mestskej hromadnej dopravy tiež pribudli nové elektronické informačné panely. Cestujúcich informujú o čísle a smere linky či o príchode jednotlivých spojov. Každý zastávkový panel je vybavený prijímačom signálu z diaľkového ovládania nevidiacich alebo slabozrakých cestujúcich. Systém „prečíta“ cestujúcemu všetky aktuálne zobrazené údaje na paneli a nevidiaci či slabozraký cestujúci získa informáciu o príchode linky. Každý panel obsahuje aj riadok pre správu dispečera v prípade nehôd či mimoriadnych udalostí. Dopravný podnik mesta Žiliny nainštaloval spolu 50 kusov panelov.