Popadané ovocie zo záhrad láka diviaky k obydliam

Ilustračná fotoIlustračná foto

Žilinská samospráva naďalej intenzívne rieši problémy s výskytom diviačej zveri na sídlisku Hájik a v iných lokalitách mesta. Pracovná skupina na mestskom úrade tvorená zástupcami mesta, odborníkmi na problematiku, poľovníkmi i mestskými policajtami pripravila niekoľko riešení na elimináciu zveri. V súčasnom období spôsobuje najväčšie problémy popadané ovocie zo záhrad. Vôňa ovocia diviaky láka, preto sa dostávajú čoraz bližšie k ľudským obydliam. Vyskytli sa dokonca aj prípady úmyselného prikrmovania divej zveri.

Výskyt zveri v okolí ľudských obydlí sa spája najmä s nedostatkom potravy, ktorú tam zvyknú vyhľadávať. Problémom je aj neobrábanie pôdy, v dôsledku čoho zarastá. „V súčasnom jesennom období po zbere poľnohospodárskych plodín ako kukurica a obilie, nie je pre diviaka nič lepšie ako ovocie. Keď je tam aj krovie, tak zostane. Žiaľ, takýchto miest s nepozbieraným ovocím je v Žiline množstvo. Pre človeka je to nepotrebný biologický odpad, pre diviaka návnada,“ upozorňuje odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline.

Diviaky lákajú odpadky, potraviny, ale aj vôňa jedla z kuchýň. Samospráva preto pripomína občanom, aby pri smetných nádobách nenechávali voľne položený kuchynský odpad. Mesto postupne buduje uzamykateľné stojiská a polopodzemné zberné nádoby, taktiež zabezpečilo kryty na nádoby na zmesový komunálny odpad, ktoré zamedzia ľahkému prístupu divých zvierat k odpadkom.

Výskyt lesnej zveri v lokalitách ľudských obydlí v blízkosti lesov a pasienkov je problémom viacerých miest a obcí na Slovensku. Mnohé mestá sa rozširujú do oblastí, ktoré boli donedávna prirodzeným prostredím pre zver, čo narúša ich životný priestor. Riešiť túto situáciu preto nie je jednoduché. Zver sa množí a jej pohyb je nekontrolovateľný, keďže niektoré diviaky sa dokážu za noc prejsť 40 kilometrov. Krátkodobé riešenia na elimináciu divej zveri v blízkosti obydlí v Žiline spočívajú v regulovanom odstrele, čistení kontajnerových stojísk, porastov či krovín, dlhodobé v kompletnej výmene kontajnerov za špeciálne.

Odborníci odporúčajú zachovať sa pri priamom kontakte s divou zverou pokojne. Diviaky sú za normálnych okolnosti plaché tvory a ľuďom sa radšej vyhýbajú. Pokiaľ sa však na diviačiu zver nepoľuje, ale nachádza dostatok odpadkov a dokonca sa prikrmuje, zvykne si a stráca plachosť.