Pokračujú práce na kanalizácii v Považskom Chlmci

Považský Chlmec (3)Považský Chlmec (3)
Práce na budovaní kanalizácie v Považskom Chlmci pokračujú aj v tomto týždni. V termíne od 26. 4. do 2. 5. 2021 bude zhotoviteľ pokračovať v prácach na uliciach:
  • Hlavná, Zúbeková, Pomocná – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii,
  • Fialková – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov,
  • Nižedvorská, Horská, Chlmecké námestie  – prípravné práce pred asfaltovaním – asfaltovanie.
Harmonogram sa môže v prípade nepriaznivého počasia alebo iných nepredvídateľných okolnostiach zmeniť, o čom budeme verejnosť informovať. Práce sa budú realizovať, v zmysle povolení, denne od 7.00 do 17.00 hod., kedy budú ulice neprejazdné. Po ukončení prác v rámci dňa bude zabezpečený prejazd áut.