Pokračujeme v párovaní smetných nádob

zberná nádoba na komunálzberná nádoba na komunál

Mesto Žilina aktuálne pripravuje modernizáciu zberu odpadu, ktorá so sebou prinesie mnohé pozitíva nielen pre občanov, ale bude zároveň šetrnejšia k životnému prostrediu. Prvá fáza nového procesu je zameraná na odvoz smetí z rodinných domov v meste a v jeho mestských častiach. Radi by sme preto Žilinčanov informovali, že až do konca mája budeme vykonávať evidenciu očipovaných smetných nádob za účelom ich priradenia k jednotlivým rodinným domom. Najbližšie termíny párovania smetných nádob sa týkajú obyvateľov Považského Chlmca, Mojšovej Lúčky, Trnového a Rosiniek.

V tejto súvislosti vás žiadame, aby ste v daný deň podľa harmonogramu uvedeného nižšie, ponechali svoju zbernú nádobu vo verejnom priestranstve do 19.00 hod. Zároveň vás prosíme, aby ste boli voči našim pracovníkom ústretoví a v prípade potreby im umožnili prístup k vašej zbernej nádobe. Evidencia sa bude realizovať  spravidla v čase medzi 15. a 19. hodinou. Zároveň prosíme, aby ste nádobu pred rodinným domom umiestnili tak, aby bolo zrejmé, ku ktorej nehnuteľnosti patrí. Vítané je aj dočasné označenie nádoby súpisným číslom domu. V lokalitách, kde dochádza k zberu na tzv. „zberných miestach“, prosíme obyvateľov, aby nádobu nechali priamo pred svojím domom, nech vieme priradiť konkrétnu nádobu ku konkrétnemu domu.

Mestská časťDátum evidencie
Považský Chlmec02. – 03. 04.2024
Mojšova Lúčka04. 04.2024
Trnové8. – 11. 04.2024
Rosinky8. – 11. 04.2024
Celulózka15. 04.2024
Solinky Juh15. 04.2024
Vlčince15. 04.2024
Bytčica16. – 18. 04.2024
Bánová22. – 24. 04.2024
Závodie24. – 29. 04.2024
Hliny30. 04.2024
Malá Praha30. 04.2024
Bôrik30.4. – 07. 05.2024
Centrum09. – 15. 05.2024
Strážov15. – 17. 05.2024

O akýchkoľvek zmenách termínov prác v lokalitách vás budeme priebežne informovať na webovej stránke mesta www.zilina.sk, na sociálnych sieťach i prostredníctvom miestneho rozhlasu. Prosíme, upovedomte o procese evidencie smetných nádob aj vašich susedov. Ďakujeme za spoluprácu.