Pokračujeme v párovaní smetných nádob

kôškôš

Obyvateľov 𝗿𝗼𝗱𝗶𝗻𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘃 v uvedených lokalitách žiadame, aby vo vypísanom termíne ponechali svoje zberné nádoby na komunálny odpad vo verejnom priestranstve až do 20.00 hod., nakoľko bude prebiehať evidencia zberných nádob poverenými pracovníkmi, za účelom ich priradenia k jednotlivým rodinným domom.

Termíny evidencie zberných nádob:

Hliny 30. 4., Malá Praha 30. 4., Bôrik 30. 4. – 8. 5., Centrum 9. – 15. 5., Strážov 15. – 17. 5.

Zároveň prosíme, aby ste nádobu pred rodinným domom umiestnili tak, aby bolo zrejmé, ku ktorej nehnuteľnosti patrí. Vítané je aj dočasné označenie nádoby súpisným číslom. V lokalitách, kde dochádza k zberu na tzv. „zberných miestach“, prosíme obyvateľov, aby nádobu nechali priamo pred svojím domom, nech vieme priradiť konkrétnu nádobu ku konkrétnemu domu. Ďakujeme za spoluprácu.

Práce sa vykonávajú s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia odpadového hospodárstva.