Pokračuje distribúcia štartovacích balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu, pre rodinné domy sú k dispozícii kompostéry

ilustračná fotoilustračná foto
Mesto Žilina pokračuje od pondelka 23. mája v distribúcii štartovacích balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu. Na mestskom úrade si ich môžu bezplatne vyzdvihnúť všetci obyvatelia bytových domov, ktorí to doteraz neurobili.   Balíček pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností a obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu. Vyzdvihnutie štartovacích balíčkov pred svojim príchodom vopred ohláste na referáte odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat Mestského úradu v Žiline na tel. čísle: 041/70 63 231. Obyvatelia rodinných domov majú podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta povinnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  a kuchynský odpad v kompostéroch na svojom pozemku. Pre splnenie tejto povinnosti mesto zabezpečilo kompostéry, pričom domácnosť v rodinnom dome má nárok na jeho bezplatné prevzatie. Obyvatelia, ktorí si ho ešte neprevzali, neplnia povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzného nariadenia a môže im byť uložená sankcia. Z tohto dôvodu je potrebné si prevziať kompostér na Mestskom úrade v Žiline. Opäť je potrebné pred príchodom vopred kontaktovať referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat na tel. čísle: 041/70 63 231.