Výstava diel Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus

Dátum začiatku: 24. 1. 2023
Čas začiatku: 17:00
Dátum ukončenia: 10. 2. 2023
Čas ukončenia: 17:00
Lokalita: Žilina
Ulica: Horný val
Číslo: 67
Pozícia: 49.22229247431, 18.740341511639

Pozývame vás na vernisáž diel nominovaných v rámci odovzdávania Ceny ZUUPS – Cena za urbanizmus, ktorá sa uskutoční v utorok 24. januára o 17.00 hod. v nádvorí oproti sídlu ÚHA na ulici Horný val 67 (priestor PASÁ:Ž-e – platforma architektúry a mestského plánovania). Podujatie organizuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina.

V rámci výstavy budú prezentovaní laureáti a nominované diela za obdobie 2011 – 2019. Cieľom podujatia je prezentovať inšpirujúce príklady kvalitného územného rozvoja a diela urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, ktoré boli odbornou porotou nominované v súťaži a získali ocenenie. Víťazi každého ročníka postúpili do medzinárodnej súťaže ECTP-CEU v Bruseli. Vítaná je odborná i široká laická verejnosť, ktorá sa zaujíma o územný rozvoj, urbanizmus a tvorbu krajiny.

Na vernisáž bude nadväzovať diskusia, do ktorej sú pozvaní zástupcovia mesta Žilina, spracovatelia Územného plánu mesta Žilina, urbanisti, architekti, ale aj široká verejnosť a obyvatelia Žiliny. Výstava bude sprístupnená od 24. 1. 2023 každý pondelok až piatok od 14.00 do 17.00 hod. v priestore PASÁ:Ž a potrvá do 10. 2. 2023.

V nádvorí pri sídle ÚHA je zároveň celodenne sprístupnená exteriérová výstava s výsledkami súťaže Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline. Vystavené sú taktiež urbanistické a architektonické štúdie rôznych mierok, ktoré vznikli v spolupráci s ÚHA mesta Žilina.