Senior Európan 2023

Dátum začiatku: 14. 9. 2023
Dátum ukončenia: 14. 9. 2023
Lokalita: Žilinská univerzita
Pozícia: 49.2032578, 18.755246

Informačné centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, vyhlasuje vedomostnú súťaž Senior Európan 2023. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti o Európskej únii.

Súťaž sa uskutoční prezenčnou formou v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, alebo v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA. V každom dennom centre pre seniorov môžu súťažiť maximálne 3 súťažné tímy, pozostávajúce minimálne z troch a najviac z piatich členov.

Prihlášku je potrebné vyplniť online na webe, pričom stačí keď ju vyplní jeden zástupca z centra.

Uzávierka prijímania prihlášok: 22. august 2023

Dátum konania súťaže: 14. september 2023

Všetky informácie nájdete na webovej stránke: www.europedirectza.sk/senior-europan-2023-vyhlasenie-sutaze/