Podchod pre chodcov na Kysuckej ulici je od februára uzatvorený

podchod z Národnej ulice na Uhoľnú ulicupodchod z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu
Podchod pre chodcov na Kysuckej ulici je od februára uzatvorený. Tí však môžu po novom využívať novovybudovaný podchod z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu (prístup k podchodu je cez železničnú stanicu). Upozorňujeme, že podchod nie je v súčasnosti dokončený, pričom sa budú dokončovacie práce realizovať priebežne (položenie dlažby, obkladov, osadenie zábradlia, dobudovanie výťahov).  Zatiaľ bol daný do užívania a za jeho správu, ako aj údržbu zodpovedá zhotoviteľ stavby až do času riadneho dokončenia a odovzdania. Kysucká ulica je pre motorovú dopravu v podjazde pod traťou ŽSR z dôvodu rekonštrukcie mosta uzatvorená už od 21. novembra 2022. V súvislosti s realizáciou stavebných prác došlo aj k zmene organizácie dopravy, na ktorú motoristov upozorňuje dočasné dopravné značenie, rovnako sú upravené aj trasy MHD a SAD na vybraných linkách. Uzávera bude trvať 12 mesiacov. Obmedzenia v doprave súvisia s projektom dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry pre Železnice Slovenskej republiky, ktoré realizuje Združenie pod Dubňom. Okrem rekonštrukčných prác realizovaných priamo v priestoroch nástupíšť sa pracuje aj na ďalších častiach uzla. V decembri minulého roka bol v tejto súvislosti dokončený a daný do užívania cestný nadjazd v Tepličke nad Váhom, ktorý umožní natrvalo zrušiť úrovňové priecestie na prístupovej ceste k Terminálu intermodálnej prepravy Žilina. Jeho súčasťou je aj chodník pre chodcov a cyklistov. V rámci projektu Uzol Žilina ide zatiaľ o jeden z najväčších dokončených mostných objektov. Ďalší posun v obnove železničnej infraštruktúry na trati Bratislava – Košice predstavuje aj osadenie 60-metrovej oceľovej nosnej konštrukcie nad riekou Rajčianka v Strážove. Na tomto úseku budú po dokončení stavebných prác rieku preklenovať tri mosty – dva železničné a jeden cestný. Na svoje miesto bola hlavná oceľová konštrukcia umiestnená po necelom roku a pol výstavby.  V nadchádzajúcich týždňoch sa budú na objekte vykonávať dokončovacie práce, aby sa mohlo následne začať s pokládkou železničného zvršku a inštaláciou trolejového vedenia. Dokončovacie práce sa týkajú aj montáže trakčného vedenia, s ktorým sa v uplynulých týždňoch začalo na zmodernizovanej prvej koľaji medzistaničného úseku Žilina – Varín a v železničnej stanici Varín. Jedna z kľúčových koridorových tratí v sieti ŽSR bude tak po úplnom ukončení projektu uzol Žilina napájaný striedavou trakčnou prúdovou sústavou. Projekt modernizácie uzla Žilina je jednou z historicky najväčších investícií do železníc na Slovensku. Jej prínosom bude obnova a skvalitnenie samotnej koľajovej infraštruktúry, ako aj skvalitnenie dopravného riešenia v celom dotknutom území – či už pre motoristov, cyklistov alebo chodcov. Všetky aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke: https://uzolzilina.sk/dopravne-aktuality/.