Počas nachádzajúceho víkendu sa začína s rekonštrukciou komunikácie od Rondla po Závodie

retarder-1707462_1920retarder-1707462_1920

Mesto Žilina informuje občanov o plánovanej rekonštrukcii cesty III/2099 v úseku od 9,536 do 10,103 kilometra v Žiline – od Rondla po Závodie (most cez Rajčianku). 

Predbežný termín realizácie je stanovený na posledný septembrový víkend od 25. 9. do 26. 9. 2021 (frézovanie v nočných hodinách). Prípravné práce sa budú uskutočňovať v nedeľu 26. 9. 2021 počas celého dňa. Prvý októbrový víkend od 2. 10. do 3. 10. 2021 sa bude v nočných hodinách asfaltovať povrch vozovky.

Z dôvodu plynulého priebehu stavebných prác je potrebné, aby vodiči využívali rekonštruovaný úsek v čo najmenšej miere. Vodičov a chodcov žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia v uvedenom cestnom úseku a za znížený komfort počas trvania prác sa ospravedlňujeme.