Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

platforma_rodinplatforma_rodin

Na Slovensku žije 5,2 % detí so zdravotným znevýhodnením. Život ich rodín býva častokrát veľmi náročný. Práve v týchto situáciách pomáha od roku 2016 rodičovské občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Nedostáva sa im primeraná podpora, vývin detí nie je dostatočne podporovaný, šance detí dostať sa do škôlok a škôl sú nízke, odľahčovacia služba je ťažko dostupná. Jeden z rodičov zvyčajne zostáva s dieťaťom doma, čo vedie k ich finančnému aj psychickému vyčerpaniu a sociálnej izolácii. Aj taký býva život rodín zdravotne znevýhodnených detí.

V Žilinskom kraji pôsobí Regionálne centrum Platformy rodín od januára 2024 v samostatných priestoroch v priamom centre Žiliny.  Pravidelne organizuje podporné skupiny pre rodičov, voľnočasové aktivity pre deti, ktoré nie sú bežne prijímané do krúžkov a poskytuje tzv. peer (laické) poradenstvo individuálnou formou, v bezpečnom priestore centra ako aj online či telefonicky. Regionálne centrum realizuje a spolupodieľa sa na komunitných podujatiach, kde hovorí o živote a potrebách rodín a stretáva sa s kompetentnými úradmi a inštitúciami.

Občianske združenie Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením sa spojilo s organizáciou UNICEF, aby prostredníctvom kampane s názvom Neviditeľný odznak spolu ukázali ako vnímať a pristupovať k deťom a mladým ľudom so zdravotným znevýhodnením.

Symbol kampane – neviditeľný odznak predstavuje všetky deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa cítia neviditeľní a tiež tých, ktorí ich vidia.

Regionálne centrum Žilina

Kálov 3, 010 01 Žilina

www.platformarodin.sk

email: rczilina@platformarodin.sk

tel. č.: 0918 350 858