Plánované výruby drevín

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia informuje o plánovaných výruboch, ktoré by sa mali začať realizovať od stredy 25. januára 2023. Výrub drevín sa uskutoční na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydal príslušný orgán ochrany prírody a zároveň budú prebiehať havarijné výruby, ktoré slúžia na odstránenie nebezpečenstva vzniku škôd na majetku a ohrozenia zdravia a života občanov.

Vyššie uvedené služby bude pre mesto zabezpečovať spoločnosť MGM Žilina, s.r.o. spolu s ďalšími odbornými prácami zabezpečujúcimi údržbu stromov.

Výrub v zmysle rozhodnutí:

Parc. č. 9039 k. ú. Žilina – Sasinkova 5 – 2 ks Fraxinus excelsior (jaseň štíhly)

Parc. č. 6612/1 k. ú. Žilina – Antona Bernoláka pri Krajskej knižnici – 4 ks Populus nigra (topoľ čierny)

Parc. č. č. 5807/83 k. ú. Žilina – Pri celulózke – 1 ks Fraxinus excelsior (jaseň štíhly)

Parc. č. 9095 k. ú. Žilina – Jánošíková 7 – 1 ks Picea abies (smrek obyčajný)

Parč. č. 5958 k. ú. Žilina – Bratislavská 12 – 14 – 1 ks Acer platanoides (javor mliečny)

Parc. č. 1572/1 k. ú. Žilina – Bratislavská 19 – 1 ks Picea abies (smrek obyčajný)

Parc. č. 8033 k. ú. Žilina – Limbová 13 – 1 ks Picea abies (smrek obyčajný)

Parc. č. 7691 k. ú. Žilina – Slovanská 12 – 1 ks Sophora japonica (sofora japonská)

Havarijné výruby:

Parc. č. 2718/201 k. ú. Žilina – Rosinská cesta – 3 ks Picea abies (smrek obyčajný)

Parc. č. 6163/1 k. ú. Žilina – Daxnerova 35 – 2 ks Sorbus aucuparia (jarabina vtáčia)