Plánované výruby drevín v Lesoparku Chrasť

výrubyvýruby

Mesto Žilina, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia informuje o plánovaných výruboch, ktoré by sa mali začať realizovať v Lesoparku Chrasť dňa 17. júna 2024. Pri záhradkách Zaparové sa vykoná výrub 17 ks, za tenisovými kurtami pri Karpatskej ulici 21 ks drevín. Výrub sa uskutoční na základe súhlasu na ťažbu, ktorý schválil odborný lesný hospodár.

Výrub sa vykonáva na zamedzenie aktivity biotických škodcov, ktorí poškodzujú drevnú hmotu a môžu sa rozširovať aj na ďalšie stromy. Jedná sa o suché a odumreté stromy druhu smrek, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb a zároveň predstavujú aj riziko vzniku požiaru. 

Mesto Žilina vykonáva uvedené výruby v zmysle prijatých opatrení z kontroly autorizovaného bezpečnostného technika a špecialistu požiarnej ochrany, v súlade so všeobecnými zásadami prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a za účelom vylúčenia nebezpečenstva, a z neho vyplývajúceho rizika na mieste jeho vzniku. 

Prosíme verejnosť dodržiavať pokyny pracovníkov vykonávajúcich výrub. Za vzniknuté obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.