Parkovanie na chodníku bude od októbra zakázané

mestská políciamestská polícia

Parkovanie áut na chodníku na Slovensku sa čoskoro stane minulosťou. Od 1. októbra vstúpi do platnosti novela zákona o cestnej premávke, na základe ktorej bude platiť zákaz parkovania na chodníkoch všade tam, kde nebude parkovanie výslovne povolené dopravnou značkou alebo značením.

Mesto Žilina prebralo v júni parkovaciu politiku do svojej kompetencie a aktuálne realizuje výmenu dopravného značenia v centre a širšom centre mesta na základe projektu organizácie statickej dopravy v zóne regulovaného parkovania. Vzhľadom na tieto zmeny je zároveň potrebná výmena značenia z dôvodu súčasne platných noriem a predpisov. V tejto súvislosti samospráva ráta na vybraných uliciach aj s parkovaním na chodníkoch. Tieto miesta budú riadne vyznačené, aby bolo parkovanie oprávnené. Ide o tie ulice, na ktorých je to potrebné vzhľadom na ich funkciu a charakter, ako aj kapacitu parkovania. „Pri zavádzaní parkovacej politiky bola v spolupráci so Žilinskou univerzitou spracovaná rozsiahla štatistická štúdia obsadenosti parkovacích miest v meste. Na základe týchto poznatkov sme nastavili systém parkovania pre jednotlivé ulice so zreteľom na účel ich využívania – rezidentské, zmiešané, návštevnícke. Práve táto úprava by mala zabezpečiť, aby občania mali dostatok miest na parkovanie a nemuseli využívať miesta, ktoré na to určené nie sú“, uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Žilinská radnica plánuje vybudovanie nových parkovacích miest na niektorých sídliskách. Stavebne sú projekčne a povolením momentálne pripravené nové parkovacie miesta na sídliskách Hájik a Solinky. Predpoklad začiatku realizácie 1. etapy na Hájiku je rok 2023, na Solinkách rok 2024. Súčasne sa tento rok projekčne začnú pripravovať aj nové parkovacie miesta na sídliskách Vlčince a Hliny.

Samospráva v spolupráci s mestskou políciou už dopredu upozorňuje vodičov na prípadné porušenie zákona, v súvislosti s novelou o zákaze parkovania na chodníkoch. „Mestská polícia bude fungovať v štandardnom režime, v súčasnosti už upozorňujeme vodičov na zmeny, ktoré prináša novela o cestnej premávke komunikačnou kampaňou na webových stránkach mesta Žilina a Mestskej polície Žilina a takisto aj formou informačných letákov“, doplnil náčelník Mestskej polície Žilina Peter Mišejka.

Žilina spolu s ďalšími slovenskými mestami začala k tejto téme aj informačnú kampaň pre verejnosť prostredníctvom novej webovej stránky www.preparkuj.me.