Pamätník v Sade SNP v Žiline rekonštruujú

Pamatnik SNP v ZilinePamatnik SNP v Ziline
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade Slovenského národného povstania dostane novú tvár. Vďaka dotácii z Úradu vlády SR v hodnote 5 700 eur, ktorú získalo mesto, sa odstránenia porušené časti, povrchové nečistoty, vyčistí sa mikroflóra, upevnenia uvoľnené kamenné platne, obnoví sa špárovanie a farebné zjednotenie kamenných častí. Práce začali v októbri a ukončené by mali byť do konca novembra. Monumentálny pamätník v žilinskom Sade SNP, vedľa Námestia Andreja Hlinku, odhalili v roku 1955 pri 10. výročí vstupu 1. čsl. armádneho zboru do mesta. Autorom kamenného súsošia je sochár Rudolf Pribiš (1913 – 1984), rodák z Rajca a profesor Ing. arch. Ján Svetlík. Dielo z pieskovcového kameňa zobrazuje postavu osloboditeľa, matku s dieťaťom v náručí a chlapca pri vojakovi. Vplyvom poveternostných podmienok je pamätník na niektorých miestach znečistený či obrastený machom, lokálne sa na ňom objavujú praskliny a pieskovcová hmota je narušená. Súsošie bolo naposledy výrazne reštaurované v apríli 2015, práce zafinancovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra. Sad SNP je najstarším parkom v meste Žilina. Vznikol koncom 19. storočia medzi potokom Všivák a radom mestských víl na vtedajšej Parkovej ulici, z ktorých si niektoré dodnes zachovali pôvodnú secesnú podobu. V minulom roku Mestské zastupiteľstvo v Žiline rozhodlo o zapísaní parku do štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Osobitný štatút Parku SNP garantuje napríklad to, že v ňom nie je možné realizovať rozsiahlu výstavbu.