Zimná údržba miestnych komunikácií

Doprava, údržba komunikácií

Kontakt na dispečing: 041/5091523