Zimná údržba miestnych komunikácií 2023/2024

Doprava, údržba komunikácií

Kontakt na dispečing: 041/5091523