Zimná údržba miestnych komunikácií 2022/2023

Kontakt na dispečing: 041/5091523