Zberu triedeného odpadu vrecovým systémom - doplnenie informácie

Mestský úrad upozorňuje občanov, že v harmonograme zberu triedeného odpadu vrecovým systémom chýba popis: 

V piatok 7.1.2022 bude vykonaný vývoz plastov.

Vrecia vykladajte na prístupné miesto pred dom v piatok ráno najneskôr do 6:00 hod.

 

Za tlačovú chybu sa ospravedlňujeme.