Zámer odpredať, zameniť a prenajať majetok mesta Žilina

Predaj a prenájom