Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - učiteľ prvého stupňa základnej školy

Zamestnanie v samospráve