Základná škola, V. Javorku oznamuje voľné pracovné miesto – Ekonóm/ka, administratívny pracovník

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia: Ekonóm/ka, administratívny pracovník

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2022

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie:

Základné požiadavky:

Náplň práce:

Úväzok: 1,0

– vybraní uchádzači budú oslovení

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.