Základná škola s materskou školou, Brodňanská oznamuje voľné pracovné miesto (Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepis)

Zamestnanie v samospráve