Základná škola, Námestie mladosti príjme do pracovného pomeru upratovačku do školskej telocvične

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, príjme  :

upratovačku do školskej telocvične

Požiadavky na uchádzača:

Pracovný pomer: dohoda počas víkendov a prázdnin

hodinová sadzba v súlade so zaradením v príslušnej triede 1

Dátum nástupu : september 2021

Uchádzači o pracovné miesto doručia:

Požadované doklady posielajte do 30.7.2021 na adresu školy: ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina

Kontaktná osoba: PaedDr. Janka Kamenská Halečková, riaditeľka školy,

e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com, 041/5078611, 0915792784