Základná škola, Námestie mladosti príjme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku 2. stupňa s aprobáciou hudobná výchova + iný predmet

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, príjme do pracovného pomeru :

Požadované kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

Požadované doklady posielajte do 30.7.2021 na adresu školy: ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina

Kontaktná osoba: PaedDr. Janka Kamenská Halečková, riaditeľka školy,

e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com, 041/5078611, 0915792784