Základná škola, Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto - Učiteľ pre 2. stupeň, kombinácia biológia – chémia, zástup za dlhodobú PN

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:

  1. Učiteľ pre 2. stupeň, kombinácia biológia – chémia, zástup za dlhodobú PN

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2021.

Základné požiadavky:

Znalosti: Zákon č. 138/2019 Z. z. – Školský zákon

Stručná charakteristika: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, u pedagógov odpisom z registra trestov je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 31.7.2021  na adresu:
Základná škola
Lichardova 24
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@ zslichardova.sk

 

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.