Základná škola, Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto na Hlavná kuchárka v školskej jedálni a Pomocná kuchárka v školskej jedálni

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:

Hlavná kuchárka v školskej jedálni

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2021

Základné požiadavky:

 

Pomocná kuchárka v školskej jedálni

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2021

Základné požiadavky:

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  obratom  na adresu do 31.7.2021:
Základná škola
Lichardova 24
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zslichardova.sk