Základná škola Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto - asistent/ asistentka učiteľa

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu

asistenta/ asistentky učiteľa

Predpokladaný termín nástupu: 01. december 2021

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

Osobnostné predpoklady:

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk  najneskôr do 12.11.2021.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.