Základná škola Karpatská oznamuje voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: aprobácia s technikou

Zamestnanie v samospráve

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KARPATSKÁ 8063/11, 010 08 ŽILINA

http://zskarpatska.edupage.org

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: aprobácia s technikou

Predpokladaný termín nástupu: august 2022

Úväzok: 1,00

Kvalifikačné požiadavky: V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

Platové podmienky: v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor. Žiadosť je nutné zaslať elektronicky do 31.07.2022 na adresu: riaditel@zskarza.edu.sk